Brańszczyk

    amek zbudowany został prawdopodobnie przez biskupów płockich. W dokumencie Konrada Mazowieckiego z XIII wieku jest wzmianka o Kasztelanii Brańszczykowskiej a w opisie Płocka jest napisane, że za biskupa płockiego Piotra herbu Półkozic zmarłego w 1239 roku należały do biskupstwa zamki w: Pułtusku, Kocku, Brańsku (wcześniejsza nazwa miejscowości), Broku, Święcku, Gorzkowie i Czarowie.
      Według miejscowej ludności dawny murowany dwór, stał właśnie na miejscu wcześniejszego zamku. Mieszczą się bowiem pod nim ogromne piwnice, które może kiedyś należały do XIII-wiecznej warowni. Nie jest to jednak potwierdzone lecz tylko w sferze domysłów.