Kock

amek zbudowany został przez Jana Firleja w 1560 roku.
  W 1648 roku zamek został zniszczony przez wojska kozackie pod dowództwem Bohdana Chmielnickiego. Na jego miejscu w 1780 roku ówczesna właścicielka ziem Anna z Sapiehów Jabłonowska wzniosła okazały pałac. W późniejszym czasie pałac był przebudowywany.
  Obecnie całe założenie składa się z pałacu głównego i dwóch bocznych oficyn postawionych do pałacu prostopadle i połączonych z nim półokrągłymi krużgankami. Otacza je duży park.
  Być może, że w  obecnym pałacu znajdują się resztki dawnego zamku.