Pułtusk

amek zbudowany został w początku XV wieku przez biskupa płockiego Floriana Laskary. W połowie tegoż wieku kolejny biskup Paweł Giżycki rozbudował zamek o tzw. Mały Dom i otoczył go murem obronnym. Budowla ta powstała w stylu gotyckim. Następna rozbudowa miała miejsce w wieku XVI, w stylu renesansowym. Powstał wtedy tzw. Duży Dom, jednopiętrowy, prostokątny, podpiwniczony budynek mieszkalny a mury obronne zwieńczono attykami.

Pierwsza połowa XVII wieku to dalsze wzmocnienie obronności warowni, budowa mostu arkadowego oraz przebudowa bramy wjazdowej. Prace te przeprowadzili biskupi Rafał Leszczyński, Andrzej Krzycki, Andrzej Noskowski i Henryk Firlej.

Druga połowa tegoż wieku i początek następnego to zniszczenia zamku przez Szwedów. Najpierw szwedzki "potop, później druga wojna północna, podczas której na zamku przebywały wojska szwedzkie. Po tych zniszczeniach zamek został odbudowany przez kolejnych biskupów Ludwika, Bartłomieja i Andrzeja Stanisława Kostkę Załuskich lecz znowu insurekcja kościuszkowska przyczyniła się do jego częściowego zniszczenia. Kolejny biskup remontuje zamek a jest nim Krzysztof Hilary Szembek.

Również wojny napoleońskie nie szczędziły budowli i w tym czasie wykorzystywany był jako szpital wojskowy.

W 1841 roku pożar zniszczył dachy zamkowych zabudowań w związku z tym został przez biskupów opuszczony a w zamku ulokowano urzędy.

W 1866 roku skonfiskowano majątki kościelne w tym także zamek w Pułtusku i zamkowe  budynki przeznaczono na szpital oraz siedzibę żandarmerii.

Koniec drugiej wojny światowej to kolejny pożar zamku. Po remoncie służył za siedzibę urzędów a od 1974 do 1989 roku prowadzono prace archeologiczne i remontowe aby ostatecznie przekształcić go w ośrodek hotelowo – rekreacyjny.