POCZET KRÓLÓW POLSKICH
MIESZKO I
BOLESŁAW
CHROBRY
MIESZKO II
KAZIMIERZ
ODNOWICIEL
BOLESŁAW
ŚMIAŁY
WŁADYSŁAW
HERMAN
BOLESŁAW
KRZYWOUSTY
WŁADYSŁAW
WYGNANIEC
BOLESŁAW KĘDZIERZAWY
MIESZKO III
STARY
KAZIMIERZ
SPRAWIEDLIWY
WŁADYSŁAW
LASKONOGI
LESZEK
BIAŁY
HENRYK
BRODATY
KONRAD
MAZOWIECKI
BOLESŁAW
WSTYDLIWY
LESZEK 
CZARNY
PRZEMYSŁ II
WACŁAW II
CZESKI
WŁADYSŁAW
ŁOKIETEK
KAZIMIERZ
WIELKI
LUDWIK
WĘGIERSKI
JADWIGA
WŁADYSŁAW
JAGIEŁŁO
WŁADYSŁAW
WARNEŃCZYK
KAZIMIERZ
JAGIELLOŃCZYK
JAN
OLBRACHT
ALEKSANDER
JAGIELLOŃCZYK
ZYGMUNT
STARY
ZYGMUNT
AUGUST
HENRYK
WALEZY
ANNA
JAGIELLONKA
STEFAN
BATORY
ZYDMUNT III
WAZA
WŁADYSŁAW IV
WAZA
JAN
KAZIMIERZ
MICHAŁ
KORYBUT
WIŚNIOWIECKI
JAN III
SOBIESKI
AUGUST II
MOCNY
STANISŁAW
LESZCZYŃSKI
AUGUST III
SAS
STANISŁAW
AUGUST
PONIATOWSKI
Chcę poinformować wszystkich oglądających ten poczet, że pokazane na poszczególnych stronach zdjęcia monet nie przedstawiają wszystkich występujących w danym okresie pieniędzy lecz tylko ciekawsze ich okazy. Pamiętać należy, że w tamtych czasach oprócz króla monety bite były także przez poszczególnych książąt czy to śląskich, mazowieckich czy też pomorskich, dostojników kościelnych (np. biskupa Jana Turzo w 1508 r), zakon krzyżacki, niektóre miasta, lenników poszczególnych władców, możnowładców (bardziej lub mniej legalnie), nawet konfederacja Targowicka miała swój talar i wszystkie te monety były w obrocie. Można było za nie nabyć towary zarówno w Koronie jak i np. na Litwie, Czechach itp. Odrębną sprawą jest ich wzajemna relacja. Można współczuć ówczesnie żyjącym ludziom. 
   Oto przykład z pierwszych lat panowania Władysława Jagiełły. W obrocie były wtedy szerokie grosze czeskie, równe 12 denarom. Z poprzednich lat obowiązywały jeszcze kwartniki wartości pół grosza. Oprócz monet używano jeszcze w obrotach jednostek obrachunkowych. I tak: 1 grzywna = 4 wiadrunkom = 24 skojcom. Natomiast 1 skojec =  2 groszom szerokim = 24 denarom. Proste.
  Za panowania Zygmunta Augusta w użyciu były grosze polskie i grosze litewskie bite zresztą w jedynej w państwie mennicy w Wilnie. A oto ich relacja względem siebie: 
   1 grosz litewski = 1,25 grosza polskiego = 2 półgroszom litewskim = 5 dwudenarom litewskim = 10 denarom litewskim.
    1 grosz polski = 0,8 grosza litewskiego = 1,6 półgrosza litewskiego = 4 dwudenarom litewskim = 8 denarom litewskim. I jak tu żyć i kupować ?
 W innych okresach wyglądało to podobnie. W obrocie było wiele różnych monet i nie sposób jest je wszystkie wymienić i opisać.
Dlatego oglądając zdjęcia tych monet proszę pamiętać, że jest to tylko niewielka ich część.