Bolesław IV Kędzierzawy (1146-1173)

Bolesław IV Kędzierzawy- ur. 1122 r.- zm. 1173 r.
Książę polski: 1146- 1173
Rodzice: Bolesław Krzywousty, Salomea
Żony: Wierzchosława, Maria
Dzieci: Bolesław, Leszek
Miejsce pochówku: katedra w Płocku

Rysunek Jana Matejki.

 


Monety

Srebrny denar, śred. 14,3 mm, waga 0,35g.
"TRZEJ BRACIA", 
                           Awers: Popiersie Bolesława z mieczem.     Rewers:Trzej bracia: Mieszko, 
                                        Po bokach dwa znaki mennicze:           Henryk i Kazimierz, siedzący
                                        po lewej duża kropka, po prawej          za stołem.
                                        podobna ale ujęta w trójboczną 
                                        ramkę.                                                     (Mieszko Wielkopolski, Henryk 
                                         Legenda: BOLEZLAVS                        Sandomierski i Kazimierz 
                                                                                                            Sprawiedliwy)
Srebrny denar, śred. 16,8 mm, waga 0,23 g.
"DWAJ BRACIA"
                          Awers: Książę stojący wprost z proporcem.    Rewers: Dwaj bracia: Mieszko
                                   Przy głowie znak menniczy podobny             i Kazimierz.
                                   do litery "m".
 
Denar srebrny, cienki, śred. 16 mm, waga 0,48 g.
"ŚW. WOJCIECH"
Awers: Książę na tronie z mieczem na kolanach.
Legenda: BOLEZLAVS 
Rewers: Relikwiarz z głową ś. Wojciecha. 
Legenda: S. ADALBEPIAS 
(trzy błędy: P zamiast R, I zamiast T, litera V 
wykształcona jak odwrócone A. 
Powinno być: S. ADALBERTVS)