Danabórz

amek zbudowany został z pocz±tkiem XV wieku przez rodzinę Donaborskich herbu Topór, do których w tym okresie należały okoliczne ziemie. Budynek mieszkalny (wieża) miał wymiary 9x15 metrów i otoczony był murami. Nie s± znane losy tego założenia. Nie wiadomo jak ,kto i kiedy go opu¶cił ani jak zostało zniszczone. Pozostał tylko fragment fundamentu tejże wieży oraz resztki murów. Miejsce to było badane w XIX wieku przez Juliusa Kohte oraz niedawno przez Czesława Sikorskiego.