Braniewo

oczątek historii zamku krzyżackiego jest taki sam jak zamku w Bartoszycach. W 1240 roku na miejscu grodu pruskiego powstaje niewielka drewniana warownia. Zniszczona następnie przez plemiona pruskie zostaje odbudowana lecz zakon oddaje ją we władanie biskupów warmińskich mających za zadanie chrystianizację zagrabionych ziem. Nowa budowla także zostaje zniszczona podczas drugiego powstania pruskiego w 1261 roku.
  Murowany zamek zostaje wzniesiony w 1273 roku przez biskupa Henryka Fleminga lecz już w innym miejscu. W latach 1320 - 1330 zamek zostaje rozbudowany. Powstaje dwukondygnacyjny budynek mieszkalny a później budynki gospodarcze. Jednocześnie zadbano o jego obronność wznosząc trzy narożne wieże oraz wykopano fosę odgradzającą zamek od miasta. Główne wejście prowadziło od strony południowej i bronione było przez barbakan. Od strony miasta (zachodniej) wejść można było przez trzykondygnacyjną wieżę bramną. Po utworzeniu przedzamcza wieża ta łączyła zamek główny z tymże przedzamczem.
  W 1340 roku biskupstwo przeniesione zostało do Ornety i zamek został siedzibą wójta. Koniec XIV wieku to częściowe zniszczenie zamku przez zbuntowanych mieszczan braniewskich. Następne zniszczenie zamku to okres wojny trzynastoletniej (1454 - 1466).
  Odbudowanie założenia nastąpiło z końcem XV wieku w z początkiem XVII wieku przeprowadzono jego remont.
  Lata 1626 - 1635 to pobyt na zamku i w mieście wojsk szwedzkich a po ich odejściu kompletne zdewastowanie warowni. Odremontowany zamek ponownie zniszczyli Szwedzi tym razem w 1703 roku.
  Odremontowano wprawdzie później część zamku lecz mimo to był to już jego koniec. Z czasem popadał w coraz większą ruinę a w końcu zaczęto rozbierać jego mury i z odzyskanego materiału stawiano nowe budynki. To co pozostało z tych prac uległo zniszczeniu w 1945 roku i zostało rozebrane w 1958. Pozostała tylko najstarsza, XIII-wieczna część założenia a mianowicie wieża bramna.
  Obecnie jest to wolno stojąca czworoboczna, trzykondygnacyjna budowla ceglana na kamiennej podmurówce, mająca 15 metrów wysokości. Wszystkie wcześniejsze otwory jak okna i drzwi są zamurowane tak, że możemy podziwiać ją tylko od zewnątrz.