Bartoszyce

urowany zamek zbudowany został w 1274 toku przez Krzyżaków.  Wcześniej w miejscu zdobytego w 1240 roku grodu pruskiego stanęła  budowla obronna wzniesiona z drewna, ziemi i kamienia polnego. Gródki takie stawiane były przez Krzyżaków na każdym większym zdobytym terenie. Jej mieszkańcami była niewielka załoga złożona z kilku braci zakonnych i giermków.  Do ich zadań należało utrzymanie zdobytej ziemi a także wymuszanie posłuchu na ludności, werbowanie sojuszników, szpiegowanie itp. 
  Podczas drugiego powstania pruskiego w 1261 roku zamek był oblegany a następnie zniszczony jak większość krzyżackich zamków w tym powstaniu. W 1273 roku Jaćwingowie ponownie zdobyli i zniszczyli odbudowaną wcześniej drewnianą warownię dlatego też Krzyżacy zdecydowali o budowie nowej tym razem murowanej. Stało się to po upadku powstania pruskiego.
  W wieku XIV i XV zamek był siedzibą krzyżackiego prokuratora i podlegał komturstwu w Bałdze.
  Na początku wojny trzynastoletniej w 1454 roku zamek został zdobyty i zniszczony przez mieszczan Bartoszyc i w późniejszym okresie nie był już odbudowany. Przez wieki stał jako ruina.
  Obecnie prawie brak po nim śladu.