Maleszowa

amek zbudowany został prawdopodobnie około 1520 roku na wyspie. Według opisu była to czterokondygnacyjna budowla gotycka, posiadająca cztery narożne baszty, otoczona wodą a wjazd prowadził przez zwodzony most. Nadano jej nazwę "Żurawie gniazdo".
  W 1575 roku właścicielem zamku zostaje wojewoda płocki Stanisław Krasiński herbu Ślepowron. W XVII w. nastąpiła prawdopodobnie rozbudowa lub odbudowa zamku gdyż o tym fakcie informuje nas zachowana kamienna płyta z datą jej zakończenia 1629 r. 
  W 1648 roku do zamku przeniósł się ze swoich dóbr na Ukrainie Jan Krasiński w obawie przed powstaniem Chmielnickiego. W rękach rodziny Krasińskich budowla pozostała do 1762 roku kiedy to zmarł ostatni jej właściciel Stanisław.
  Następnie wniesiony jako posag przez Mariannę Krasińską zamek przechodzi w posiadanie rodziny Tarnowskich. Jednakże Joachim Tarnowski wraz z żoną przenoszą się do swojej nowej siedziby w Piotrkowicach a pozostawiony sobie zamek zaczyna popadać w ruinę. Z końcem XVIII wieku zbudowany zostaje dwór a materiał na jego budowę pochodzi ze starej warowni. Obok dworu powstaje całe jego zaplecze wraz ze stajniami, powozownią, spichlerzem itp.
  Obecnie na wyspie pozostały tylko cztery zamkowe piwnice i fragment muru. Cały teren wraz z wyspą, dworem i jego gospodarczymi pozostałościami znajduje się w rękach prywatnych.