Rożnów

amek wzniesiony przez Piotra Rożena w XIV wieku na wysokim wzgórzu nad Dunajcem. Założony na planie prostokąta o wymiarach 44 x 20 metrów a jako budulca użyto kamienia.
  W XV wieku właścicielem zamku był Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima a następnie rodzina Wydżgów.
  Od połowy XV wieku budowla należy do rodu Tarnowskich. W XVI wieku hetman wielki koronny Jan Tarnowski, właściciel zamku dochodzi do wniosku, że obecna budowla nie jest godna dochodzącego do największego znaczenia w państwie rodu Tarnowskich. Postanawia wybudować nową rezydencję i rozpoczyna jej budowę także w Rożnowie w zakolu Dunajca. Opuszczony przez właścicieli zamek popada w ruinę.
   Obecnie z zamku pozostały tylko niewielkie fragmenty murów.