Wojsławice

  amek zbudowany został w drugiej połowie XIII wieku przez kasztelana krakowskiego Jana Ligęzę Czyżowskiego herbu Półkozic. Była to drewniana budowla powstała nieopodal miasta na wzgórzu.
  W 1490 roku najazd wojsk tatarskich częściowo niszczy miasto a i ucierpiał także sam zamek.
    Rok 1497 to pobyt na zamku wielkiego mistrza krzyżackiego Jana von Tiefena. Szedł on w tym czasie z pomocą królowi Polski Janowi Olbrachtowi w wyprawie wołoskiej.
    W późniejszym czasie zamek zostaje przebudowany. Powstaje wtedy murowana budowla na planie czworoboku z kaplicą zamkową w środku założenia.
    Następnym właścicielem zamku zostaje Hieronim Zaklika Czyżowski herbu Topór. Po nim przejmują go rodziny Daniłłowiczów, Tyszkiewiczów, Czarneckich, Potockich i Poletyłłów.
    Około 1790 roku zamek zostaje opuszczony przez swoich właścicieli i chyli sie ku upadkowi. Poletyłłowie budują pałac, który pozostaje w ich rękach 1923 roku. Podobno pod pałacem były dwukondygnacyjne lochy prowadzące do zamku w Uchaniu. Były do nich dwa wejścia. Jedne z pokoju dziecinnego i drugie z sieni.
    Podczas drugiej wojny światowej pałac ulega zniszczeniu i w 1957 roku na jego miejscu postawiono szkołę.
    Do dzisiaj z zamku pozostały fundamenty przykryte warstwą ziemi i część wałów.