Uchanie

amek zbudowany został w 1484 roku przez kasztelana sandomierskiego Pawła Jasieńskiego herbu Gozdawa. Był to pojedynczy budynek mieszkalny z wieżą w północno - zachodnim narożniku.
  Następni jego właściciele, a byli nimi Uchańscy herbu Radwan rozbudowali założenie. Do istniejącego budynku dostawiony został drugi a całość otoczona została murami obronnymi z trzema narożnymi basztami. Brama wjazdowa znajdowała się po stronie północnej i przylegała do stojącej tam baszty.
  Wiek XVI to częste najazdy ord tatarskich, którym zamek dzielnie stawiał czoła i wychodził zwycięsko z oblężeń.
  Pod koniec XVI wieku zamek przechodzi w ręce rodziny Daniłłowiczów wniesiony jako posag przez Helenę Uchańską. I znowu nowi właściciele rozbudowują założenie. Dobudowane zostały dwa nowe skrzydła mieszkalne tak, że zamek tworzył czworobok. Zbudowano nowy budynek bramny a wjazd poprzedzała długa szyja. 
  Zamek został opuszczony przez swoich właścicieli w połowie XVIII wieku i popadł w ruinę.
  W 1810 roku teren, na którym stał zamek został wyrównany i zbudowano na tym miejscu browar i gorzelnię, używając do tego cegieł z dawnej warowni.
  Zamek w Uchaniach połączony był lochami z zamkiem w Wojsławicach od czasu gdy właścicielami obu zamków byli bracia Mikołaj i Jan Daniłłowicze. Były to podobno piętrowe lochy, w których przez pewien czas właściciele trzymali dzikie zwierzęta.
  Na wzgórzu zamkowym odkryto fundamenty dawnego założenia.