Fragment z mapy pow. lubelskiego. Rysował 
Józef Michał Bazewicz.
Drzeworyt Kozarskiego.

Rysunek Zygmunta Vogla.