Chełm

urowany zamek zbudowany został w latach 1235 - 1240 przez księcia litewskiego Daniela Romanowicza na miejscu wcześniejszego grodu. Założony został na planie prostokąta a w jego skład wchodzi budynek mieszkalny, wieża obronna oraz cerkiew św. Jana Złotoustego. Jednocześnie z budową zamku Romanowicz przenosi stolicę swojego księstwa z Halicza do Chełma. Po jego śmierci na zamku mieszkają synowie Daniela Lew i Szwarno a także ich dzieci Jerzy I.
  W 1340 roku król Kazimierz Wielki przyłączył Ruś Czerwoną do Polski a ziemie chełmską oddał w dzierżawę księciu bełskiemu Jerzemu Narymuntowiczowi.
  W swojej historii zamek na Górce odwiedzali królowie polscy Bolesław Śmiały, Kazimierz Wielki czy Władysław Jagiełło.
  Pod koniec XV wieku po zachodniej stronie istniejącego zamku zbudowano nowy zamek. Była to drewniana budowla stojąca na kamiennej podmurówce. Tak o zamku pisze lustrator w 1789 roku: - "Zamek starościński na górze z drzewa, na wysokiem podmurowaniu wspaniale wybudowany, wszelkiemi wewnątrz potrzebami opatrzony w całości jest dotąd należycie utrzymany. Blisko zamku stoi drewniana kancelarya grodzka. Wieża górna z drzewa i dolna murowana niedaleko tejże kancelaryi. Archiwum na złożenie ksiąg grodzkich murowane pod dachówką, górą od zamku oddzielone, w zupełnem oddaleniu od wszelkich budynków stoi".
  Na zamku mieli swoją siedzibę królewscy starostowie, kasztelani oraz urzędnicy. 
  Do dzisiaj z zamku książęcego nic nie pozostało a w jego miejscu wznosi się usypany kopiec z krzyżem na szczycie.