B±kowa Góra

amek zbudowany został w połowie XV wieku przez Zbigniewa B±ka herbu Zadora na miejscu wcze¶niejszego drewnianego założenia obronnego.  Był to kamienny budynek powstały na planie prostok±ta, posiadał dwie lub trzy kondygnacje oraz wieżę bramn±. Wjazd prowadził przez zwodzony most a cało¶ć otaczały wały.
  Po ¶mierci Zbigniewa B±ka, syna budowniczego zamku (1489 r.) zamek przeszedł w ręce Jarosława Łaskiego męża córki Zbigniewa (od 1511 roku) a następnie zamieszkiwała na nim rodzina Małachowskich (od XVI wieku). O jednym z nich tak pisze Jędrzej Kitowicz w swoim "Opisie obyczajów" :..Adam Małachowski, krajczy koronny; tego możno nazwać zabójc± ludzkiego zdrowia, wielu albowiem ludzi zalanych winem poumierało, niektórzy nawet w jego domu, zasn±wszy raz na zawsze snem ¶miertelnym. To rzecz dziwna, że takowe przypadki, w oczach jego darzone, nie odmieniły w nim szalonego zwyczaju pojenia ludzi gwałtownie i zalewania winem. Miał u siebie w B±kowej Górze kielich wielki półgarcowy, na którym wyrznięte były trzy serca z podpisem: "corda fidelium". Używał pod czas tego kielicha do bankietów i wotów wielkich, ordynaryjnie za¶ trzymał go od przywitania każdego, kto pierwszy raz był u niego w B±kowej Górze. Jeżeli taki go¶ć przybył z rana, co prędzej sporz±dzono mu ¶niadanie, aby miał po czym pić, ponieważ ten kielich nikogo nie mógł min±ć. Skoro go oddano w ręce go¶ciowi, przestrzeżono zaraz, że powinien był wypić duszkiem, inaczej niech cokolwiek nie dopił, natychmiast mu pełno dolewano póty, póki nie wypił; to gwałtowne picie więcej szkodziło zdrowiu aniżeli sam zbytek wina. Z panów wielkich, mniej sposobnych do pijaństwa, z trudna który odważył się nawiedzić krajczego; a jeżeli być u niego wyci±gał koniecznie jaki interes, to wprzód wyrobił sobie od niego rewers na kształt salvum conductum, pod najcięższymi zaklęciami, jako do pijaństwa, a mianowicie do kielicha corda fidelium, nie będzie przymuszany."
    W XVIII wieku zamek został opuszczony i zacz±ł popadać w ruinę.
  Obecnie czę¶ć murów została zrekonstruowana lecz budowla znajduje się w rękach prywatnych.
  Budowla w B±kowej Górze wła¶ciwie bardziej podobna jest do dworu obronnego niż do zamku.