Rysunek Napoleona Ordy.
Rysunek Napoleona Ordy.
Widoczne dawne zamkowe mury i cerkiew na dziedzińcu