Zwiahel
    (obecnie Nowogród Wołyński)

    amek zbudowany został przez księcia Konstantego Ostrogskiego około 1510 roku. W 1648 roku zamek zniszczony został przez wojska kozackie lecz ponownie został odbudowany. Budowla posiadająca budynki mieszkalne, dziedziniec oraz trzy baszty otoczona była murami obronnymi .
      Po Ostrogskich właścicielami zamku zostali Chodkiewicze a następnie Lubomirscy. Jeden z nich, w 1765 roku pozwolił częściowo rozebrać zamkowe mury aby z uzyskanego materiału postawić kościół. Także w 1865 roku nastąpiła dalsza rozbiórka murów i tym razem uzyskany materiał posłużył do budowy prawosławnej cerkwi na dawnym zamkowym dziedzińcu.
      Z końcem XIX wieku z zamku pozostała tylko zniszczona jedna baszta.