Stary Zbaraż

    amek zbudowany został na wysokiej skale w XV wieku przez Dymitra Korybuta Zbaraskiego. Była to drewniana budowla obronna otoczona murem, w którym znajdowała się brama wjazdowa.
      Podczas najazdu tatarskiego w 1474 roku w zamku bronił się kniaź Wasyl Wasylewicz Nieświski i tam poległ a zamek został spalony. Po tym najeździe Zbarascy odbudowali warownię i przebywali w niej do 1589 roku kiedy to ponownie zostaje oblężony przez Tatarów i po raz drugi zniszczony. Nie został już więcej odbudowany a Zbarascy postawili nowy zamek w odległości 3 kilometrów od starego.