Rakowiec

    amek zbudowany został w 1660 roku. Stał on nad brzegiem rzeki Dniestr i między innymi strzegł przez nią przeprawy. Znajdowały się także w nim zapasy jedzenia i amunicji.
      Całe założenie otoczone było murami obronnymi. Wjazd prowadził przez dwupoziomową wieżę bramną poprzedzoną mostem zwodzonym przerzuconym nad głęboką fosą. Podpiwniczony budynek mieszkalny wraz z kaplicą mieścił się po stronie zachodniej a po stronie wschodniej stała sześciokątna wysoka wieża z głębokimi lochami. W jej murach znajdowały się liczne kwadratowe strzelnice.
      Zamek został zniszczony podczas walk z Turkami w latach 1672- 1676. Ponieważ zamek w Rakowcu jak i w Czernielicy stanowiły ważne ogniwo w obronie tych ziem przed Turkami został on odbudowany.
    Podczas walk konfederatów barskich w 1768 roku został ponownie zniszczony i spalony. W późniejszym czasie kamień z zamkowych murów posłużył jako budulec dla okolicznej ludności.
    Do dzisiaj przetrwała wysoka, czworoboczna wieża.