Rysunek Ignacego Chełmickiego.
Rysunek Napoleona Ordy.
Drzeworyty Kazimierza Pomianowskiego