Nieszczerdo
amek zbudowany został około 1563 roku przez cara Rosji Iwana Groźnego nad brzegiem jeziora o nazwie Nieszczerdo. Warownia z drewna stanęła na jego południowym brzegu. Był to jeden z kilku zamków postawiony przez tegoż cara podczas wojny polsko - rosyjskiej toczącej się w latach 1558 - 1570. Na zajętych do tej pory ziemiach Połocczyzny Rosjanie zaczęli stawiać zamki aby umocnić swoje na nich panowanie. Tak powstały zamki w Ulli, Turowni, Suszu, Kozianach i Sokole. Historia budowli nad jeziorem nie jest zbyt długa. W 1579 roku wojska polsko - litewskie zburzyły carską warownię i ślad po niej zaginął.