Rassony
/Rossony/
rewniany zamek zbudowany został około 1566 roku przez cara Rosji Iwana GroĽnego w widłach dwóch rzek Nycza i Dryssy. Nosił on nazwę "Sokół". Jak prawie wszystkie pozostałe zbudowane przez cara zamki na ziemiach obecnej Białorusi nie stały one zbyt długo. Taki los spotkał także i t± budowlę. w 1579 roku została ona zniszczona przez wojska polsko - litewskie i nie była już odbudowana.