Turaida
amek zbudowany został w 1214 roku przez biskupa Alberta. Biskup ten był założycielem Rygi, obecnej stolicy Łotwy. Budowla wzniesiona z czerwonej cegły powstała na miejscu wcześniejszego łotewskiego grodu. Pierwotnie zamek nosił nazwę fredeland czyli "kraina spokoju" lecz później zmieniono ją na Treyden.
  Po zajęciu Inflant przez Stefana Batorego zamek był siedzibą starostwa niegrodowego. Pierwszym jego właścicielem po przyłączeniu do Polski był Piotr Stabrowski.
  Z czasem zamek został rozbudowany.
  W 1776 roku na zamku wybuchł pożar spowodowany uderzeniem pioruna. Budowla została zniszczona i tak dotrwała do końca XX wieku..
  Od kilku lat na zamku prowadzone są prace rekonstrukcyjne i remontowe. Odbudowano część dawnych murów obronnych, budynków gospodarczych oraz wysoką na 42 metry wieżę obserwacyjno - obronną. Grubość murów tejże wieży wynosi około 3 metrów. W budynkach urządzone są wystawy przedstawiające życie ludzi mieszkających tutaj dawniej. I tak: w wieży możemy oglądać wystawę na temat historii zamku i jego okolic, w spichlerzu - XIII-wieczne życie mieszkańców doliny, W wieży południowej - najstarsze XVIII i XIX wieczne rysunki zamku a na piętrze XVI-wieczny gabinet ryskiego biskupa. Poza tym w tejże wieży podziwiać możemy także oryginalne krzyżowe sklepienia.