Hubków

    amek w stylu renesansowym zbudowany został w 1613 roku przez Konstantego Siemaszkę. W kronice z 1504 roku jest wzmianka o zamku w tejże miejscowości więc prawdopodobnie późniejszy zamek postawiono na miejscu wcześniejszej warowni zniszczonej przez Tatarów. Zamek stał na dwóch wzniesieniach i oba jego części łączył most. Otoczony był murami obronnymi i basztami ze strzelnicami. Na dziedzińcu znajdowała się studnia a pod zabudowaniami ciągnęły się murowane lochy.
      W 1629 roku właścicielem zamku zostaje Stanisław Daniłowicz mąż córki Mikołaja Siemaszki ostatniego z tej rodziny włodarza budowli. W 1676 roku zamek wniesiony jako wiano należy do Jana Cetnera a później w drodze ugody rodzinnej przechodzi na własność Teofili żony Józefa Potockiego..
      Zamek został zniszczony przez wojska szwedzkie w 1708 roku. Potoccy nie odbudowywali już założenia tylko przenieśli się do pobliskich Siedliszcz i tam zbudowali nową siedzibę. Zamek niszczał. Pod koniec XIX wieku stały jeszcze baszty i mury obronne a także widoczne były pozostałości pomieszczeń mieszkalnych.