Byszów
amek zbudowany został przez Szczęsnego Charlęskiego h. Bończa po koniec XVI wieku. Po jego śmierci w 1607 roku warownia przeszła w ręce jego syna Jerzego.
  W 1649 roku zamek został częściowo zniszczony przez wojska kozackie. Później przez pewien czas zamek należał do rodziny Tyszkiewiczów lecz w 1689 roku za sprawą Franciszka Jana powrócił do rodziny Charlęskich.
  W 1711 roku zamek został zdobyty przez wojska kozackie pod dowództwem  Filipa Orlika. 
  Od 1729 roku w jednym z zamkowych budynków mieszkali sprowadzeni do Byszowa dominikanie. Inny zamkowy budynek został rozebrany a z odzyskanego materiału wybudowano kapliczkę.