Grzmiąca
Rogowiec

paśmie Gór Kamiennych na wzniesieniu zwanym Rogowiec wznoszą się ruiny dawnego zamku. Zbudowany został przez Bolka I Surowego, księcia świdnicko - jaworskiego w latach 1292-1298.
   W początku XIV wieku a ściślej w roku 1317, zamkowe mury służą za ochronę i mieszkanie rycerzom - rabusiom, których liczba w tym okresie była znaczna. Ponieważ "Rogowiec" znajdował się niedaleko granicy czeskiej i szlaku handlowego więc łupem tych "rycerzy" padały przeważnie karawany kupieckie jak również mieszkańcy okolicznych terenów przylegających do zamku.
   Lecz tylko pół wieku zamek udziela im schronienia, gdyż w 1361 roku znowu powraca w ręce panujących książąt i włączony zostaje do zespołu obronnego księstwa świdnicko - jaworskiego. Wtedy to na zamku burgrabią, jest Mikulas Bolcze, rycerz świdnicki, do którego należy również zamek Bolczów.
  W 1374 roku zamek dostaje się w ręce czeskie i traci charakter obronny. Ponownie zostaje siedliskiem rabusiów, i tym razem także na pół wieku.
   W czasie wojen husyckich "Rogowiec" jak większość zamków na granicy czeskiej, zostaje zdobyty i zniszczony. Dzieje się to w 1428 roku, a 55 lat później z rozkazu króla węgierskiego Macieja Korwina zostaje doszczętnie zniszczony.
   Do dnia dzisiejszego zachowała się okrągła, kamienna wieża o średnicy 9m i grubości murów dochodzących do 3,5 m. Widoczne są także zarysy dawnych murów.