Janowice Wielkie
Bolczów

amek zbudowany został przed 1375 rokiem w naturalnym, z granitowych skał utworzonym gnieździe, na występie górującym nad doliną Janówki. Jego właścicielem był dworzanin książąt świdnicko - jaworskich rycerz Bolcz. Do budowy wykorzystano występujące tu licznie skały i przez połączenie dwóch z nich murem kamiennym powstał dziedziniec. Na tymże dziedzińcu znajdował się zbiornik na wodę. Do skały po wschodniej stronie dostawiono kamienną, kwadratową wieżę. Po drugiej stronie stanął budynek mieszkalny. Do zamku dostać się można było przez bramę w południowym murze.
   W 1433 roku ludność świdnicka zdobyła zamek i go zniszczyła. Powodem tej napaści było to, że ówcześni właściciele zamku popierali husytów i udzielali im schronienia.
   W XV wieku zamek zostaje odbudowany i poszerzony. Została wybudowana wysoka wieża bramna opatrzona strzelnicami. i w tym wypadku wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu. Jedna ze ścian tejże wieży to lita skała.
    W latach 1537 - 1543 właścicielem zamku jest sekretarz króla Zygmunta Starego - Justus Decjusz. On także przyczynia się do rozbudowy warowni. Postawiony zostaje barbakan ze strzelnicami /łączony z zamkiem mostem lub podziemnym przejściem/ w kształcie kwadratu zaokrąglonego od strony zewnętrznej. Bezpośrednio z barbakanem postawiona została wieża a cały ten kompleks otoczony był suchą fosą
  W 1645 roku zamek został zdobyty przez Szwedów i spalony. Od tego czasu pozostaje w ruinie. Do dnia dzisiejszego zachowały się  mury kurtynowe ze strzelnicami, część wieży, mury pierwotnego, XIV- wiecznego zamku, dziedzińce. a z najstarszej części budowli zwanej Kapelania  roztacza się wspaniały widok na okolicę.