Podskale

amek zbudowany został w XIV wieku a jego budowniczymi była rodzina rycerska Talkenbergów. Jak większość zamków na Śląsku także ten w Podskalu został zniszczony podczas wojen prowadzonych przez zwolenników reform Jana Husa. W pozostałościach budowli przez pewien czas, aż do 1479 roku mieli swoją siedzibę rycerze-rozbójnicy. Po walce zostali oni wyrzuceni z zamku przez wojska mieszczan Lwówka.
  Krzysztof von Talkenberg w początku XVI wieku odbudował zamek lecz nie służył on już długo rodzinie gdyż jego syn Rampold przeniósł siedzibę do wybudowanego nie opodal zamku w Płakowicach. Od tego czasu zamek pogrąża się w ruinie. Zostaje częściowo rozebrany i dopiero w 1830 roku jego pozostałości zostają zabezpieczone.
   Do dzisiaj zachowały się tylko części wieży, niewielkie ślady budynku mieszkalnego oraz możemy rozróżnić założenie zamku górnego i dolnego.