Płakowice

amek zbudowany został w XVI wieku a ściślej jego budowę  rozpoczęto w 1550 roku z  inicjatywy Rampolda von Talkenberga.
  Kamienna  budowla składała się z dwukondygnacyjnego, trzyskrzydłowego budynku mieszkalnego z wewnętrznym dziedzińcem czworobocznym. Były tam parterowe krużganki, połączone półkolistymi archiwoltami opartymi na kolumnach jońskich. W narożach znajdowały się proste, jednobiegowe schody prowadzące do wnętrza. Zewnętrzne fasady były gładko tynkowane z kamiennymi obramieniami okien. Zamek otoczony był fosą obronną przez, którą przerzucono kamienny most.
  W 1813 roku /29.08/ po bitwie pod Płakowicami zamek został ograbiony z posiadanych zbiorów. Przepadła kolekcja cennych instrumentów muzycznych i bogaty księgozbiór.
  Ostatni właściciel zamku hrabia August von Nostitz - Ryhneck z Soboty sprzedaje 1824 roku obiekt rządowi legnickiemu.
Ten przebudowuje wnętrze zamku gdyż ma się tutaj mieścić szpital dla umysłowo chorych. Funkcjonuje on do 15.02.1945 roku a przebywają w nim głównie przeciwnicy Hitlera.
  Później na zamku zakwaterowano młodzież z Grecji, Macedonii i Korei a  trwało to od 1951 - 1959 roku. Następnie zamek należał do wojska a po ich wykwaterowaniu długo stał pusty i niszczał.  W 1967 roku przeprowadzono remont  obiektu, który obecnie należy do Kościoła Chrześcijan Babtystów i znajduje się tu Chrześcijański Ośrodek "Elim".

Dziękuję Panu Sergiuszowi Boreckiemu za uwagi i poprawki dotyczące opisu zamku.