Laskowice

amek zbudowany został w 1558 roku przez rodzinę von Prittwitz. Następnie poprzez małżeństwo posiadłość dostała się w ręce rodziny von Saurma-Jeltsch. Do tej pory siedzibą ich rodu był zamek w Jelczu lecz w 1650 roku przenoszą się do Laskowic i tutaj mają teraz swoją siedzibę. Stan taki trwa do 1817 roku. Wcześniej, bo w 1779 roku baron Johan Franz von Saurma-Jeltsch przebudowuje zamek. Następna przebudowa miała miejsce w 1886 roku.
  Obecny pałac to neorenesansowa budowla powstała na nieregularnym planie, dwukondygnacyjna, częściowo podpiwniczona. Główna wejście prowadzi przez portyk , który podtrzymuje balkon wykończony kamienną balustradą. Nad nim znajduje się trójosiowy ryzalit zakończony bogato zdobionym szczytem. Po bokach budynku stoją dwie okrągłe, dwukondygnacyjne wieże ozdobione fryzem arkadowym. prostokątne okna na pierwszym piętrze posiadają niewielki wykusz natomiast pozostałe okna są wykończone półkoliście.
  Wszystko otoczone jest starym parkiem.
   Po drugiej wojnie światowej w zamku mieściła się szkoła z internatem, potem Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PAN, później Urząd Stanu Cywilnego a obecnie ma tutaj swoją siedzibę Urząd Miasta i Gminy.