Widok zamku przed zamian± go w zbór ewangelicki. 

 
Rycina G. Leitgeha z przełomu XIX i XX wieku