Jędrzychów

amek zbudowany  ok. 1319 roku przez księcia Henryka I. Przejęty potem został przez księcia Jana Głogowskiego.
   W 1419 roku zamek zostaje zniszczony przez wojska husyckie.
   Drugi raz zamek został spalony przez wojska austryjackie po bitwie jaka miała miejsce 12.09.1642 roku.
  Po 1756 roku odbudowany został jako zbór ewangelicki. W 1884 roku dostawiono wolno stojącą wieżę. Odrestaurowany w 1903 roku, w 1945 zniszczony.
   Zbudowany jest na planie czworoboku, trzykondygnacyjny, z dachem łamanym, czterospadowym. Znajduje się tam dwanaście pomieszczeń i osiem piwnic. Od strony zachodniej jest wejście do kaplicy grzebalnej szlachty z XVI i XVII wieku. Jeszcze w latach 70-tych ubiegłego wieku w niedostępnych kryptach znajdowało się 21 zmumifikowanych ciał. Dziedziniec i cała budowla otoczona jest owalnym murem kamiennym z neogotycką dzwonnicą zbudowaną w 1884 roku.