Biały Bór
amek zbudowany został w końcu XIV wieku przez Krzyżaków i należał do komturii człuchowskiej. Stał on na cyplu wchodzącym do jeziora Bilsko a ze stałym lądem połączony był drewnianym mostem przerzuconym nad fosą, która dodatkowo broniła do niego dostępu. Z początkiem XV wieku niewielka budowla została rozbudowana z polecenia Wielkiego Mistrza Ulricha von Jungingena.
   Podczas wojny trzynastoletniej (1454-1466) właścicielami zamku zostali Kurt Glasenapp i Antonius van der Osten, którzy otrzymali go wraz z dwoma wioskami jako zastaw za pożyczone pieniądze od wielkiego mistrza Ludwiga von Erlichshausena.  
  Po pokoju toruńskim w 1466 roku zamek przeszedł w ręce polskie.
  Za panowania króla Zygmunta Augusta właścicielami zamku została rodzina Konarskich - Mikołaj i Szczęsny. Późniejsze dzieje zamku nie są znane jak i nie jest znany jego wygląd. Przypuszcza się, że zamek został zniszczony podczas jednej z licznych wojen a następnie jego pozostałości zostały rozebrane.
  Dzisiaj na jego miejscu jest las. Dostrzec jednak można pozostałości fosy a także domyślić się, że pod warstwą ziemi znajdują się fundamenty dawnego założenia.