Osieczna

amek zbudowany został w XIV wieku przez Wojsława Borka kasztelana santockiego i właściciela tychże ziem. Była to kamienna budowla obronna postawiona nad brzegiem jeziora, otoczona grubym i wysokim murem z mostem zwodzonym przerzuconym nad fosa z wodą oddzielającą warownię od miasta. Po śmierci Wojsława zamek i ziemie przechodzą na jego syna Andrzeja Gryżyńskiego a po nim spadkiem zarządza z kolei jego syn Maciej Borek, który umacnia istniejącą budowlę. Po śmierci ostatniego z linii męskiej Borka - Andrzeja zamek odkupuje od jego sióstr Łukasz Górka.
 Od 1592 roku Andrzej Czarnkowski, siostrzeniec ostatniego z kolei Górki Stanisława zostaje posiadaczem zamku i spadkobiercą majątku.. Za jego tam bytności warownia została przebudowana w stylu renesansowym a było to w latach 1598 - 1601. 
  Następnie Czarnkowski sprzedaje zamek swojemu imiennikowi Przyjemskiemu, po nim właścicielem zostaje jego syn Adam a od 1646 roku do 1694 rodzina Opalińskich. Następni posiadacze zamku nie przyczynili się do jego rozkwitu a wręcz przeciwnie. Za ich tam pobytu budowla popadała w coraz większą ruinę.
  W 1861 roku zamek należy do Henryka Burgharda Abegga, który to przebudowuje chylący się ku upadkowi zamek w stylu barokowym.
Następni właściciele, rodzina Heydebrandt ponownie przebudowuje i odnawia założenie. Prace trwały od 1895 - 1906 roku. Heydebrandtowie byli właścicielami zamku do 1945 roku.
   Obecny zamek to budowla składająca się z trzech skrzydeł: północnego oraz południowego i łączącego te dwa skrzydła - wschodniego. W skrzydle tym znajduje się wysoka wieża postawiona w 1900 roku.
  Całość otacza dwuhektarowy park ze starodrzewiem.