Kępno

amek zbudowany został za przez starostę generalnego wielkopolskiego Wierzbiętę z Paniewic, który otrzymał miejscowość od króla Kazimierza Wielkiego. Od nazwy miasta starosta przyjął nazwisko Kępiński. Budowla powstała na miejscu wcześniejszego, drewniano-ziemnego zamku Konrada namysłowskiego. Była to kwadratowa wieża o wymiarach 7x7 metrów i pełniła funkcję mieszkalno-obronną. 

  W 1455 roku zamek zdobyty został przez Jerzego Stosza pochodzącego z Moraw i Polaka Jana Świeborowskiego, którzy dowodzili łupieżczą bandą pochodzącą ze Śląska. Ponieważ były to ziemie graniczące ze Śląskiem napady takie zdarzały się dość często na tych terenach. Wierzbięta dostał się do niewoli lecz na pomoc przyszli mu okoliczni panowie a także wojska królewskie. Zamek oblegano przez miesiąc i w końcu starosta został uwolniony lecz najeźdźcy zdołali ujść z bogatym łupem.

  Następnym właścicielem budowli zostaje Jan Zaremba a rok później w 1545 roku Spytek Tarnowski. W kolejnych latach zmieniają się właściciele ziem i miasta a zamek popada w ruinę i zostaje opuszczony pod koniec tegoż wieku.

  Zamek w Kępnie był prawdopodobnie budowlą drewnianą gdyż badania przeprowadzone w miejscu gdzie się miał znajdować nie znalazły żadnych śladów budowli murowanej.