Grabów nad Prosn±
amek zbudowany został w XIV wieku przez rodzinę Zarembów ówczesnych wła¶cicieli tychże ziem. Pierwsza wzmianka w dokumencie o zamku pochodzi z 1366 roku, następna z 1391. W 1416 roku osada otrzymała prawa miejskie z nadania króla Władysława Jagiełły. Zamek był siedzib± starostów niegrodowych.
Założenie powstało na planie kwadratu a wjazd prowadził przez bramę poprzedzon± mostem z poręczami. 
Podczas szwedzkiego "potopu" zamek został doszczętnie zniszczony i do dzisiaj nie pozostał żaden ¶lad.