Czarnków
 amek zbudowany został z końcem XIII lub początkiem XIV wieku. Murowana warownia powstała w miejscu wcześniejszego grodu obronnego lub w niewielkiej od niego odległości wśród podmokłych łąk i bagien. Połączenie z osadą a później z miastem prowadziło przez usypaną groblę.
Budowniczymi zamku była rodzina Nałęczów, która od nazwy miejscowości przybrała nazwisko Czarnkowskich.
   Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z 1402 roku. W późniejszych czasach zamek często zmieniał właścicieli.
  W drugiej połowie XVII wieku został zniszczony a pozostałe budynki w 1871 roku przebudowano z przeznaczeniem na browar.