Wrzesina
amek zbudowany został z końcem XIII wieku. Była to murowana budowla obronna postawiona przez biskupów warmińskich. W wieku XV przeprowadzono rozbudowę założenia i powstała wtedy między innymi wieża. Następn± wieżę dobudowano w wieku XVI.
 Niestety zamek nie przetrwał drugiej wojny ¶wiatowej, podczas której został zniszczony i do dzisiaj nie pozostał po nim żaden ¶lad.