Mołtajny
amek zbudowany został w XIV wieku przez zakon krzyżacki. Była to niewielka strażnica podległa komturowi z Królewca. W 1384 roku na zamku gościł marszałek Zakonu - Konrad von Wallenrod. Prawdopodobnie podczas wojny trzynastoletniej budowla zastała zniszczona i nie była później odbudowana.
  Do dzisiaj nie ma po nim żadnego śladu