Miłomłyn
amek zbudowany został na początku XIV wieku przez zakon krzyżacki. Był on siedzibą prokuratora zakonnego. Była to budowla założona na planie prostokąta, otoczona murem obronnym i fosą z wodą, która to fosa przetrwała do dnia dzisiejszego.
 Podczas wojen polsko - krzyżackich zamek kilkakrotnie zmieniał właścicieli i ulegał większym bądź mniejszym zniszczeniom.
  Po rozwiązaniu zakonu krzyżackiego zamek przeszedł w ręce biskupów pomezańskich. Tu w latach 1567 - 1587  mieli swoją siedzibę ostatni biskupi pomezańscy Jerzy Venediger (Wenediger) i Jan Wigand. po nich budowla była w rękach książęcych.
  Ostatecznie zamek został rozebrany w 1853 roku.
  Dzisiaj po zamku nie ma śladu.