Jeziorany

amek rozpoczęto budować około 1355 roku z inicjatywy biskupa warmińskiego Jana z Miśni. Kontynuatorem tych prac był jego następca biskup Jan Stryprock i budowę zakończono w 1373 roku.
  Murowana budowla posiadała trzy skrzydła mieszkalne ozdobione krużgankami, wewnętrzny dziedziniec, narożną wieżę w dolnej części kwadratową a w górnej okrągłą oraz solidny mur obronny.
  W swojej historii zamek kilkakrotnie był oblegany, zdobywany a czasem i niszczony. Tak się stało w 1414 roku kiedy to wojska polsko - litewskie zdobyły zamek i miasto niszcząc go. Podczas wojny trzynastoletniej przechodzący z rąk do rąk zamek także uległ znacznemu zniszczeniu. Ponowne jego zdobycie i zniszczenie miało miejsce w 1520 roku kiedy to wojska zakonu krzyżackiego pod wodzą Albrechta vo Hohenzollerna najechały ziemię warmińską. Po stu latach spokoju i rozkwitu wojny ze Szwecją ponownie przyczyniają się do zrujnowania warowni. Ostatecznie Szwedzi opuścili Warmię a tym samym i Jeziorany w 1716 roku lecz za niecałe czterdzieści lat inna armia, tym razem rosyjska zajęła ziemię. W tym czasie zamek stracił już swoje obronne znaczenie a głównym tego powodem była zmiana taktyki wojennej.
  Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku zamek przeszedł w ręce pruskie.
  W 1783 roku uderzenie pioruna w zamkową wieżę spowodowało pożar, który zniszczył znaczną część zamku a także miasta. W skrzydle zachodnim z zachowanych jeszcze pozostałości wystawiono budynek, w którym do dnia dzisiejszego ma swoją siedzibę Urząd Gminy. 
  Oprócz budynku do dnia dzisiejszego pozostały jeszcze zamkowe piwnice, fragmenty murów obronnych oraz fosy.