Barczewo

amek zbudowany został w latach 1325 - 1329 przez biskupa Jana II Stryprocka. Mieścił się on w północno - wschodniej części miasta w obrębie murów miejskich. Był to dwuskrzydłowy, dwukondygnacyjny budynek mieszkalny oraz kwadratowa wieża od strony południowej a także łączące te budowle mur obronny. Wewnątrz zamku miał swoją siedzibę biskupi burgrabia i znajdowały się w nim zarówno pokoje prywatne jak i urzędowe a także kaplica i refektarz. W 1380 roku budowę zamku dokończył biskup Henryk III Sorbom. Był to najmniejszy zamek na Warmii.
  W 1414 roku w czasie wojny polsko - krzyżackiej zamek został poważnie uszkodzony. 
  W maju 1544 roku pożar niszczy tylko dachy zamku podczas gdy spłonęło całe miasto wraz z obronnymi wieżami na miejskich murach.
 W 1594 roku następny pożar, który pozostawia wielkie zniszczenia i zgliszcza. W późniejszych latach wybuchały jeszcze pożary lecz ich skutki nie były tak wielkie.
  W 1798 roku kolejny pożar zniszczył zamek ale tym razem nie został on już odbudowany lecz przystąpiono do jego rozbiórki. Pozostawiono tylko część mieszkalną i w 1826 roku umieszczono w nim szkołę ewangelicką.
  W latach 60-tych XX wieku w budynku umieszczono zakład produkcyjny.
  Do dzisiaj z pierwotnego zamku pozostały jedynie fundamenty i piwnice a także część muru.