Barczewko

    rewniany zamek zbudowany został za namową wielkiego mistrza Wernera von Orselna w 1325 roku przez biskupa warmińskiego Eberharda z Nysy. Położony był przy ujściu rzeki Orzechówki do jeziora Wadąg a nadzór nad budową sprawował wójt Fryderyk von Liebenzell. Obok zamku powstała osada. Wadą miejsca, w którym wybudowano zamek był brak naturalnej obronności i przeszkód. Wprawdzie dawał on możliwość obrony przed niewielkimi napadami lecz w styczniu 1354 roku najazd Litwinów pod wodzą Wielkiego Księcia Olgierda i Kiejstuta spowodował zdobycie i całkowite zniszczenia zamku i osady. Nowy zamek jak i miasto przeniesione zostało w bardziej obronne miejsce oddalone o kilka kilometrów, natomiast na miejscu zniszczonego pierwotnego zamku obecnie znajduje się wieś Barczewko. Nie jest znany wygląd tamtej budowli.