Stopnica

amek zbudowany został w XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego w zachodniej części miasta. W nim to w późniejszych latach zatrzymywali się polscy władcy. Na zamku odbywały się sądy ziemskie województwa sandomierskiego.
  Podczas szwedzkiego "potopu" w 1655 roku budowla uległa zniszczeniu lecz już w 1661 Jan Klemens Branicki przystąpił do jej odbudowy.
 Następna przebudowa miała miejsce w 1783 roku a przeprowadził ją Eliasz Wodzicki. W 1787 roku na zamku gościł ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski. Później nastąpił szereg innych przebudów i remontów tak, że w rezultacie zamek utracił swój pierwotny wygląd i styl. 
  To co obecnie możemy "podziwiać" to bezstylowy, dwukondygnacyjny murowany budynek, w którym do niedawna mieścił się punkt skupu warzyw.
  Obecnie odkupiony przez władze gminne budynek będzie odremontowany a na podstawie posiadanych zdjęć jest projekt odbudowy dawnego zamku.