Chroberz
amek zbudowany został w XIV wieku na wzgórzu nad rzeką Nidą. 
W miejscu tym w XII wieku stał gród chociaż podanie mówi, że Bolesław Chrobry wracając z Kijowa wzniósł tutaj drewniany zamek. W 1290 roku miał w nim przebywać węgierski królewicz Andrzej III, który w lipcu tego samego roku koronowany został na króla Węgier.
  W zamku przebywał także król Kazimierz Wielki .
  Od 1438 roku zamek wraz z miejscowością zostaje własnością rodziny Tęczyńskich herbu Topór. Po nich właścicielami zostają Tarnowscy gdyż zamek do ich rodziny wniesiony zostaje jako wiano.
 W XVI wieku zamek zostaje rozebrany przez Tarnowskich a na jego miejscu zbudowano nie istniejący dzisiaj pałac.
 Po dawnym zamku nie ma śladu.