BIBLIOGRAFIA
   
  1. Leksykon zamków w Polsce - L.Krajzer, J.Salm, S. Kołodziejski
  2. Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko - Częstochowskiej - R. Sypek
  3. Zamki w Polsce - B. Guerquin
  4. Fortalicje na ziemiach koronnych Rzeczypospolitej w XVII wieku - Z.  Pilarczyk
  5. Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach - J. Marszałek
  6. Życie polskie w dawnych wiekach - Wł. Łoziński
  7. Prawem i lewem - Wł. Łoziński
  8. Sztuka ziemi krakowskiej - T. Chrzanowski,  M. Kornecki
  9. Orle gniazda i warownie jurajskie - J. Zinkow
  10. Środa Śląska - T. Kozaczewski
  11. Zamki i twierdze w Polsce - R. Rogiński
  12. Z dziejów średniowiecznego Wawelu - Z. Pianowski
  13. Ziemia wadowicka - A. Siemionow
  14. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce - J. St. Bystroń
  15. Dobczyce - Wł. Kowalski, J. Staśko
  16. Historia sztuki polskiej - T. Dobrowolski, Wł. Tatarkiewicz
  17. W zasięgu krzyżackiego miecza - K. Ciesielska
  18. Architektura i budownictwo - W. Szolginia
  19.Zamki i ich tajemnice - Jurasz Tomasz
  20.Zamki i warownie ziemi mazowieckiej - A.Sypek, R. Sypek
  21.Gostynin-ratunek dla zamku. Spotkania z zabytkami 4/2002 - Gutowski. 22.Zamek w Inowłodzu - Jerzy Augustyniak 
  23.Zamki i dwory obronne w Polsce Centralnej - Leszek Kajzer
  24.Zamki śląskie - B. Guerquin 
  25.Zamki i pałace Dolnego Śląska - R. Łuczyński
  26.Zamki Polski południowo-wschodniej - Gosztyła Marek, Proksa Michał 
  27.Zamki krzyżackie w Polsce. Szkice z dziejów - Haftka Mieczysław 
  28.Domy Pańskie na Lubelszczyźnie - Irena Rolska-Boruch
  29.Zamki w Polsce północnej i środkowej - I. T. Kaczyńscy
  30.Zamki w Polsce południowej - I. T. Kaczyńscy
  31.Zamki województwa kieleckiego - Kuczyński Janusz
  32.Sekrety zamków i pałaców ziemi staszowskiej - J. Fijałkowski, M. A. Zarębski
  33.Zamki i obiekty warowne państwa krzyżackiego - R. Sypek
  34.Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach - M. Garniec, M. Jackiewicz - Garniec
  35.Arsenał Bellony - Zenon Mendygrał
  36.1000 słów o broni białej i uzbrojeniu ochronnym - Wł. Kwaśniewicz
  37.Tysiąc lat monety polskiej - T. Kałkowski
  38.Polskie koronacje i korony - M. Rożek
  39.Sztuka Krakowa - T. Dobrowolski
  40.Sztuka ziemi krakowskiej - T. Chrzanowski, M. Kornecki
  41.Poczet królów polskich
  42.Opis obyczajów - J. Kitowicz
  43.Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy. Gloger Z.
  44.Zamki i warownie ziemi sandomierskiej - A.Sypek, R Sypek 
  45.Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce - St. Lorentz

  46.Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska - Józef Pilch

  47.Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego - Zbigniew Radacki

  48.Rezydencje średniowieczne na Śląsku - Małgorzata Chorowska

  49.Zamki dolnośląskie na dawnej rycinie - Andrzej Zieliński

  50.Zamki krzyżackie na ziemi chełmińskiej - Andrzej Pabian, Waldemar Rozynkowski

  51.Średniowieczne zamki między Prosną a Pilicą - Tadeusz Poklewski - Koziełł