Miary staropolskie

 

nazwa                                                      kiedyś
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
antał                                                       kilkanaście garncy
bakar                                                      4 beczki
baryła                                                     24 garnce
cal                                                          szerokość wielkiego palca
centnar warszawski                             160 funtów
centnar lwowski                                   128 funtów
czasza                                                    12 garncy
czyntakor                                               pół sztuki tkaniny
ćwierć krakowska                                 42 garnce
ćwiertnia                                               16 garncy
dłoń                                                        4 cale, szósta część łokcia
drelink                                                    30 wiader wina
funt                                                        32 łuty
garniec warszawski                              4 kwarty
(od 1764)
garniec litewski                                    3 kwarty
gonek                                                     w płótnie: szer. 1 cala
halba                                                      pół kwarty
huba                                                       34 morgi trzystuprętowe
jutrzyna                                                ok. 1 morga ziemi ornej
kamień                                                   25, 32 lub 60 funtów
karwatka                                               kwaterka
koniuszka                                              2 garnce obroku
korzec                                                    4 ćwierci po 8 garncy
                                                                            (od 1764)
kul                                                         10 . 15 snopków lnu
łan                                                         42 morgi trzystuprętowe
                                                                           (od 1793)
ławka                                                    dziesiąta cześć pręcika
łokieć                                                    2 stopy, 4 ćwierci, 24 cale
łut                                                         32-ga cześć funta
maca                                                     4 korce zboża
małdr                                                    4 korce zboża
miednica                                               12 garnca miedzi
ośmina                                                  połowa ćwierci
płosa                                                     12 zagonów ziemi
połanek                                                 pół łanu
powłócz                                               15 morgów
połsztuczek                                          6 łokci płótna
pręcik                                                    dziesiąta część pręta
pręt                                                       15 stop
pudłak                                                  4 korce miodu
rączka                                                  10 garncy miodu
rostka                                                   24 korce w górnictwie
staje                                                     220 lub 120 kroków
stągiew                                                50 garncy
stopa                                                    22 centymetry
szanek                                                  24 lub 48 garncy zboża
syfunt                                                   ok. 200 kg
walwas                                                 ok. 1 korca