Odbudowa zamku Tarnowskich
   
  Ruiny XIV wiecznego zamku tarnowskiego stanowią wspaniały przykład rozwoju rezydencji jednego z najpotężniejszych rodów w dawnej Polsce. Są także prawdziwą gratką dla miłośników fortyfikacji, którzy mogą zobaczyć tam wciąż jeszcze imponujące wielkością szesnastowieczne murowane i ziemne basteje projektowane zapewne przez hetmana Jana Tarnowskiego.

  Pomysł odbudowy zamku podjęty został przez "Stowarzyszenie Zamek Tarnowski" z końcem 2006 roku. Poza planami odbudowy zamku Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie ochrony zabytków, tworzenia, utrzymania i finansowania terenów zielonych w otoczeniu Zamku Tarnowskiego, upowszechnianie kultury, sztuki oraz podtrzymywanie tradycji regionalnych i narodowych, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  Stowarzyszenie realizuje cele poprzez organizowanie, nadzorowanie i finansowanie prac porządkowych, badawczych, projektowych, konserwatorskich i budowlanych. Finansowanie i organizowanie zakupów wyposażenia i eksponatów do Zamku Tarnowskiego.
  Zajmuje się również upowszechnianiem wiedzy historycznej, również w formie ożywionej: turnieje rycerskie, pokazy tańców dworskich, warsztaty dawnego rzemiosła, prowadzenie działalności dydaktycznej - szkoleń, sympozjów, prezentacji, seminariów, warsztatów, konferencji.

  Zamek tarnowski:
  Ruiny zamku tarnowskiego stanowią wspaniały przykład rozwoju rezydencji jednego z najpotężniejszych rodów w dawnej Polsce. Są także prawdziwą gratką dla miłośników fortyfikacji, którzy mogą zobaczyć tam wciąż jeszcze imponujące wielkością szesnastowieczne murowane i ziemne basteje projektowane zapewne przez hetmana Jana Tarnowskiego. Zamek tarnowski powstał równocześnie z miastem z inicjatywy komesa Spycimira herbu Leliwa ok. 1331 roku.
  Fortyfikacja składała się z zamku wysokiego i przygródka. Późniejsze pokolenia Leliwitów Tarnowskich rozbudowywały go dbając o jego świetność. W czasie słynnej wojny o hrabstwo tarnowskie w 1570r. zamek został zdobyty i ograbiony. Na początku XVIII wieku został ostatecznie opuszczony, a z pochodzących z niego kamieni i cegieł wybudowano kościół ss. Bernardynek. Dzisiaj z jego ruin roztacza się piękna panorama miasta i okolic.

  Tekst: dr Krzysztof Moskal 

  Artykuł pochodzi ze strony: