Żarnowiec
amek zbudowany został na planie prostokąta w 1341 roku przez króla Kazimierza Wielkiego prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej strażnicy. Położony był u zbiegu dwóch rzek Uniejówki i Pilicy. W skład budowli wchodził murowany z cegieł budynek mieszkalny przylegający do kamiennego muru obronnego. Mur ten posiadał kamienne baszty a przed nim znajdował się wał ziemny i fosa z wodą. Wjazd prowadził od strony wschodniej przez most i wieżę bramną
  Zamek przetrwał do 1775 roku kiedy to został zniszczony przez pożar i więcej nie był już odbudowany. Pozostałości posłużyły w późniejszym okresie za materiał budowlany.
  Do dzisiaj nie przetrwały żadne resztki z zamkowych murów i budowli.