Świerklaniec

amek zbudowany został w XIV wieku przez książąt cieszyńskich. Powstał na planie owalu. Wewnątrz znajdował się dziedziniec, całość otaczały mury i fosa z wodą.
   W późniejszym okresie zamek zmienia właścicieli. Po książętach cieszyńskich zamek jest w rękach książąt opolskich a następnie możnowładców niemieckich. W 1670 roku należy do rodziny Donnersmarcków, którzy przystępują do przebudowy istniejącego założenia.
  W XVIII wieku następuje ponowna przebudowa. Powstaje wtedy prostokątny dziedziniec ozdobiony arkadami a od zachodu dobudowane zostają skrzydła.
  Początek XIX wieku to kolejna rozbudowa zamku o pseudogotyckie boczne skrzydło a w 1849 roku podwyższono budynki o jedno piętro i wybudowano dwie wieże.
   Wiek XX - do zamku doprowadzono prąd / 1912 rok/. W 1945 roku zamek zniszczył pożar a pozostałe ruiny wysadzono w powietrze w 1961 roku.
  Do dzisiaj pozostały tylko niewielkie fragmenty murów i fos okalających kiedyś zamek.